Home
Nieuws - Twitter
Particulier
Ondernemer
Contact
Links
Disclaimer

Belastingaangifte

Inkomstenbelasting een probleem?

Geen dagen lang ploeteren en pluizen in almanakken! Administratiekantoor Q. Jongmans maakt het U gemakkelijk.

Zonder noemenswaardige inspanning van U, verzorgt Administratiekantoor Q. Jongmans uw aangifte Inkomstenbelasting.

Er is sinds 2001 in het nieuwe belastingstelsel veel veranderd. Het veel besproken boxensysteem leidt, volgens de belastingdienst, tot een vereenvoudiging. Wij wijzen U erop dat het invullen van het aangiftebiljet, voor niet-specialisten, zeker niet eenvoudiger is geworden.

Het verwerken van uw fiscale situatie in het aangiftebiljet vereist een gerichte fiscale deskundigheid. Het belastingstelsel biedt de mogelijkheid om bijtellingen en aftrekposten zo gunstig mogelijk te verdelen over beide fiscale partners.

Wij verzorgen uw aangifte Inkomstenbelasting, speciaal voor particulieren, tegen een gunstig tarief

Hiervoor verzorgen wij:

  • Aangifte(n) Inkomstenbelasting

  • (eventuele) Voorlopige teruggaaf

  • Bijbehorende correspondentie met de Belastingdienst

  • (eventuele) Bezwaarschriften gericht aan de Belastingdienst.

Ook ouderen, gehandicapten, mensen met een chronische aandoening wordt aangeraden om aangifte te doen. Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over de buitengewone lasten. Onder de buitengewone lasten valt een hele waslijst aan kosten. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage dokterskosten, steunzolen, contactlenzen, bril en brillenglazen, kunstgebit, werkgevers- en werknemersdeel van de premie ziekenfonds, dieetkosten en een begrafenis.

Graag zijn wij U van dienst bij het invullen van uw aangifte!

Indien U uw belastingaanvraag door ons wil laten verzorgen, of U wilt meer weten over onze diensten en/of tarieven dan kunt U op verschillende manieren met ons contact opnemen. Voor contactgegevens, klik hier.